СТРАХУВАННЯ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я


Особи, котрі офіційно працюють в Польщі, є застраховані в державних організаціях. Із заробітної плати працівника здійснюється відрахування на соціальне та медичне страхування.

Одним із видів страхування у Польщі є соціальне страхування, яке включає:

 • Пенсійне страхування;
 • Страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та на випадок втрати годувальника;
 • Страхування на випадок хвороби й материнства;
 • Страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування в разі хвороби або нещасного випадку дасть можливість пройти безплатне лікування в Польщі.

Деякі види страхування не є обов`язковими (залежно від форми трудових відносин). Нижче наведено табличцю із залежністю між видом страхування та формою трудових відносин.

 

Вид страхування Трудовий договір

(Umowa o pracę)

Договір підряду або цивільно-правовий договір (Umowa zlecenia) Договір про надання послуг (Umowa o dzieło)
Пенсійне Обов`язкове Обов`язкове Не підлягає
З тимчасової втрати працездатності Обов`язкове Обов`язкове Не підлягає
На випадок хвороби Обов`язкове Добровільне Не підлягає
Від нещасного випадку Обов`язкове Обов`язкове Не підлягає
Медичне Обов`язкове Обов`язкове Не підлягає

 

Охорона здоров`я

 

В Польщі можна отримувати лікарську допомогу в державних закладах охорони здоров’я (безкоштовно) або приватно (потрібно платити за надання медичної допомоги).

 

Щоб безплатно користуватися медичною допомогою, потрібно застрахуватися в Національному Фонді Здоров’я (НФЗ, пол. – NFZ). Особи, застраховані в НФЗ, можуть також користуватися послугами приватних медичних закладів, однак такий заклад повинен мати підписаний договір з Національним Фондом Здоров’я.

 

Всі особи, офіційно працевлаштовані в Польщі, в т. ч. іноземці, зобов’язані до медичного страхування. Кожного місяця з їх зарплати оплачується внесок (робить це переважно працедавець) до НФЗ. З надання медичної допомоги застрахованої особи (страхувальника) можуть користуватись, після заповнення відповідної реєстрації в НФЗ, члени його найближчої родини, якщо вони не є застраховані на іншій підставі та легально перебувають на території Польщі.

 

Якщо особа (в т. ч. іноземець) не застрахована в НФЗ, то може користуватися медичною допомогою лише на платній основі! Якщо така особа має страховий поліс викуплений в приватній страховій фірмі, то за отримання послуг медичної допомоги платить страхова фірма (страховик). Віднедавна польський ринок пропонує широку гаму сучасних пакетів медичного абонементу, який може бути індивідуальним, груповим, партнерським, сімейним тощо. Обсяг медичних послуг тут залежить від медичного закладу, обраного пакету й коливається в межах 65-300 злотих на місяць (індивідуальний абонемент), 163-750 злотих на місяць (сімейний пакет). Детальну інформацію можна отримати у страхових фірмах.

 

Іноземці, котрі перебувають в Польщі на підставі візи, не можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу в Польщі! Особа, котра приїжджає до Польщі на підставі візи Шенген з правом до одного, або двох в’їздів повинна мати документ, що підтверджує медичне страхування, або документ транзитного медичного страхування  (мінімальна сума страхування – 30 000 євро) дійсний на момент планованого перебування в Польщі, що покриває кошти, пов’язані з лікуванням у Польщі, можливим перебуванням у лікаря, поверненням до країни походження з приводу хвороби або смерті.

 

Іноземець котрий в’їжджає до Польщі на підставі візи Шенген з правом до трьох і більше в’їздів повинен мати медичне страхування, яке діє тільки під час першого візиту. Однак, він повинен підписати пояснення до візового формуляра, про те, що знає про необхідність медичної страхівки під час чергових візит.

 

В випадку всіх віз Шенген страхування повинно бути дійсне на території всіх держав Шенген-зони і тривати упродовж цілого терміну візити. Мінімальна сума страхування 30 000 євро.

 

Медичне страхування

 

Медичне страхування – це страхування на випадок хвороби, аварії, травми, інфекції, стану загрози життя, і т.п. Щоб мати можливість користуватись таким страхуванням потрібно платити щомісячні внески.

 

Існує два види страхування в Національному Фонді Здоров’я (НФЗ) – обов’язкове і добровільне. Із загальної медичної допомоги можуть скористатись на тих самих умовах обидві групи страхувальників в НФЗ.

 

З послуг загальної медичної опіки можуть користуватись  іноземці, які належать до однієї з груп описаних нижче:

 1. Працевлаштовані в Польщі

 

Працівник та його найближча родина (жінка, діти, котрі самі не охоплені медичним страхуванням, бо наприклад, не працюють) можуть безкоштовно користуватись медичною допомогою публічної служби охорони здоров’я (якщо вони легально перебувають на території Польщі). Проте, надання медичної допомоги в непублічній службі охорони здоров’я є безкоштовним тільки тоді, коли даний заклад або лікар мають підписаний договір з НФЗ.

 

Працедавець зобов’язаний забезпечити новоприйнятому працівнику медичне страхування. Він зголошує працівника до Закладу Соціального Страхування (ЗУС, пол. – ZUS) і заповнює формуляри ЗУС ЗУА та ЗУС ЗЗА.

Потім працедавець щомісяця оплачує від доходів працівника внесок на медичне страхування до НФЗ.

 

 1. Члени родини застрахованих, в т. ч. члени родини працевлаштованих осіб (якщо вони легально перебувають на території Польщі):

– Дитина (дитина власна, дитина дружини/чоловіка, дитина усиновлена, внук, дитина, страхувальник якої є законним представником, або названим батьком чи матір’ю) –до набуття нею 18 років, або якщо продовжує навчання до досягнення 26 років; якщо дитина має рішення про значний ступінь інвалідності – без вікового обмеження;

– Дружина/чоловік;

– Батьки, діди і бабусі – якщо ведуть зі страхувальником спільне домашнє господарство.

 

Кожен страхувальник має обов’язок зголосити до страхування членів сім’ї, якщо вони не мають медичного страхування (нп. не працюють) та легально перебувають на території Польщі. В такому випадку необхідно подати дані про членів сім’ї своєму працедавцеві.

 

 1. Біженці (Статут біженця повинен бути наданий в Польщі), а також іноземці охоплені додатковою охороною і інтеграційною програмою в порозумінні з повітовим центром допомоги родині – така програма триває 12 місяців.
 2. Безробітні, зареєстровані в Управлінні Праці. Страхуванням можуть бути охоплені також члени родини зареєстрованого безробітного, якщо вони не застрахований на іншій підставі.
 3. Духовні – внесок на медичне страхування вони оплачують самостійно, або за них оплачує установа дієцезії чи монастир.
 4. Медичними послугами можуть користуватись також діти, які ходять до школи, в рамах опіки забезпеченої школою, навіть якщо перебування їх батьків в Польщі є нелегалізоване.
 5. Особи, котрі позбавлені волі (перебувають у в`язниці або арешті)
 6. Особи, котрі перебувають на території Польщі, застраховані в державах Європейського Союзу або Європейської асоціації про вільну торгівлю (в склад якої входять Ліхтенштейн, Ісландія, Швейцарія і Норвегія).

 

Інші іноземці, які легально перебувають в Польщі, можуть отримувати послуги загальної медичної допомоги, якщо застрахуються добровільно. У цьому випадку іноземець повинен мати щонайменше дозвіл на проживання в Польщі на визначений час.

 

Внески на медичне страхування оплачує кожен, хто провадить власну господарську діяльність (в т. ч. власник фірми), а також особи, котрі страхуються добровільно.

За інших осіб внесок оплачують відповідні установи/особи:

– За легально працевлаштованих працівників внесок оплачує працедавець.

– За особу що виконує працю за цивільно-правовим договором або іншою умовою про надання послуг внесок оплачує замовник.

– За безробітних внесок оплачує Управління Праці.

– За духовних внесок оплачують вони самі, настоятель  монастиря або інша установа єпархії чи монастиря;

– За біженців і осіб, охоплених додатковою охороною, якщо вони беруть участь в інтеграційній програмі, упродовж 12 місяців внески сплачує повітовий центр допомоги сім’ї.

 

Після оплати внесків іноземець отримує право на медичну допомогу.

 

Розмір внеску вираховується відсотково від його базової величини (найчастіше доходу). Кожен застрахований, незалежно від розміру свого внеску, має право до такої самої медичної допомоги.

 

Особа, перебування котрої на території Польщі є легальне і котра не охоплена обов’язковим страхуванням, може застрахуватися добровільно. З цією метою вона повинна подати відповідну заяву до воєводського управління НФЗ (NFZ) за місцем проживання.

 

Іноземці, котрі не є громадянами Європейського Союзу, складаючи заяву про добровільне медичне страхування, повинні представити паспорт, а також один з нижче згаданих документів:

– Дозвіл на проживання на визначений час;

– Дозвіл на поселення;

– Дозвіл на перебування резидента;

– Згоду на толерантне перебування;

– Документ, який підтверджує статус біженця наданий в Польщі, або користання з тимчасової охорони на її території.

 

Після підписання договору з НФЗ потрібно звернутися до відділу або інспекторату Закладу Соціального Страхування (ЗУС), де складається формуляр ЗУС ЗЗА. Його можна видрукувати і занести особисто, або вислати поштою до відділу чи інспекторату ЗУС в своєму мікрорайоні.

 

Особи, котрі застрахувалися добровільно, зобов’язані застрахувати членів сім’ї, якщо вони не є покриті обов’язковим страхуванням з іншої правової підстави. Страхівкою можуть бути охоплені ті самі члени сім’ї, що і в випадку обов’язкового страхування: діти, чоловік, а також батьки, діди і бабусі, якщо вони ведуть разом з застрахованим спільне домашнє господарство. Щоб застрахувати членів сім’ї, слід подати до ЗУС формуляр ЗУС ЗЦНА.

 

Довідку про розмір внесків на медичне страхування можна отримати в відділі НФЗ або на його інтернет-сторінці.

 

Внесок за кожний календарний місяць слід оплатити в строк до 15 дня наступного місяця за попередній місяць (нп. за квітень до 15 травня).

 

Іноземець може також добровільно застрахуватися в іншому страховому закладі (приватному).

 

Щоб отримати медичну допомогу, потрібно представити підтвердження медичного страхування. Деякі з підтверджуючих документів повинні бути дійсні упродовж 30 днів.

 

При відсутності документа, що підтверджує страхування, цей документ можна представити не пізніше, ніж упродовж 7 днів з моменту отримання медичних послуг (або якщо пацієнт знаходиться в лікарні – в строк 30 днів з дня прийняття, якщо пацієнт більше не знаходиться в лікарні, а якщо  далі знаходиться, то в строк 7 днів після закінчення лікування). Якщо у вказані строки страховий поліс не буде представлено, пацієнт може бути обтяжений обов’язком оплатити витрати на лікування.

 

В разі непередбаченого раптового стану захворювання, відсутність документу, що підтверджує право на отримання безкоштовної медичної допомоги, не може бути підставою для відмови у наданні медичної допомоги!!!

 

Право на користання з медичних послуг зазвичай закінчується через 30 днів після закінчення терміну обов’язкового медичного страхування, наприклад:

– через 30 днів від дня звільнення з роботи;

– через 30 днів від дня смерті страхувальника члени сім’ї покриті страхуванням втрачають право на допомогу цього типу.

 

Альтернативою страхування в державних установах може бути страхування життя, зоров`я у приватних страхових компаніях (а також нерухомості та транспортних засобів). У такому випадку сума страхових платежів визначається індивідуально й залежить від страхової компанії, страхової історії страхувальника, обсягу обраного пакету страхових послуг, моделі, року випуску, об`єму двигуна транспортного засобу, площі,  місця знаходження нерухомості тощо.

Можна також викупити страхівку від нещасних випадків, яка охоплюватиме страхувальника та найближчих членів його сімї: чоловіка/дружину, дітей. Ціна пакету коливається в межах 33-115 злотих на місяць.

Варто зазначити, що для громадян України застосовуються вищі ставки страхових платежів, ніж для громадян Польщі, у зв`язку з підвищеним страховим ризиком!!! Однак, існує можливість оплачувати страхові платежі за страховим договором одноразово або частинами.

Щоб підібрати найоптимальніший страховий продукт треба звератитися до страхового агента.

 

Рекомендуємо громадянам України уважніше ставитись до власних безпеки, здоров`я та майна, а тому при можливості купувати страхівку у польських страхових компаніях. Пам`ятаймо, що при настанні страхового випадку, набагато вірогідніше отримати страхове відшкодування, якщо Ви були застраховані у польського страховика. На жаль, страховий ринок України дуже нестабільний й існує багато проблем з виплатою страхового відшкодування.

 

Практика показує, що страхування для закордонної поїздки повинно гарантувати покриття коштів лікування на рівні мінімум кілька десятків тисяч злотих (в окремих випадках може знадобитися сума навіть в сотені тисяч злотих). Важливо уважно приглянутися до того, що покриває страхове відшкодування (госпіталізацію, амбулаторне лікування, медичне транспортування, транспортування останків – у разі смерті, стоматологічні послуги, рятівництво, цивільну відповідальність, наслідки нещасних випадків, пропажу або спізнення багажу, спізнення рейсу і т.д.). Так, наприклад, якщо викупити місячну страхівку вартістю приблизно 80 злотих, то вона покриває кошт лікування на суму 10 000 євро, наслідки від виникненя нещасних випадків на суму 2 000 євро, вартість загубленого багажу в розмірі 200 євро).

Інформація актуальна станом на 15.08.2017 р.

EN PL UK