25 lat Niezależności Ukrainy w Przemyślu

październik 06, 2016  |   Informacje   |     |   Możliwość komentowania 25 lat Niezależności Ukrainy w Przemyślu została wyłączona

16 września 2016 r. w głównym gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się uroczystość z okazji 25 rocznicy Niepodległości Ukrainy, zorganizowana przez Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Wasyla Pawluka oraz Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu Aleksandra Baczyka.

 

W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele władzy, organów miejscowego samorządu, Służby Celnej Ukrainy i Polski, środowisk naukowych i biznesowych, mniejszości ukraińskiej a także duchowieństwa i mediów, w sumie około 250 osób, w tym: pan Wasyl Zwarycz – Radca-Minister Ambasady Ukrainy w RP, pan Andrzej Matusiewicz – Poseł na Sejm RP, pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, pan Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, pan Ołeh Mandiuk – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, pan Wiesław Mazur – Konsul Generalny RP we Lwowie, pan Ivan Skorupa – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, pan Vładisłav Khałło – Konsul Białorusi w Białej Podlaskiej, pan Stanisław Adamiak- Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, pan Jerzy Krzanowski – Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie. pan Krzysztof Pobuta- Podkarpacki Komendant woj. Policji,  pan Paweł Dobrodziej – Komendant woj. Policji w Lublinie, pan Piotr Patla – Komendant Bieszczadzkiego oddziału SG, pani Jadwiga Zenowicz-Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu, pan Grzegorz Hajder i pan Janusz Hamryszczak- Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek –Starosta Przemyski.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnów Ukrainy i Polski. Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabrali: Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie W. Pawluk, Radca Ambasady Ukrainy W. Zwarycz, Wojewoda Podkarpacki  E. Lenart oraz Wicemarszałek Podkarpackiego Województwa B. Romaniuk. Obecni również chwilą ciszy uczcili pamięć poległych za niepodległość Ukrainy.

Po części oficjalnej odbył się koncert z udziałem słynnego ukraińskiego skrzypka wirtuoza, laureata międzynarodowych i krajowych konkursów Oleksandra Bożyka z grupą BOZHYK BAND oraz Bohdana Kozaka aktora Teatru Narodowego im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie.

EN PL UK