Dwa hymny na zamku

September 17, 2012  |   Informacje   |     |   Comments Off on Dwa hymny na zamku

Zycie Podkarpackie 12 września 2012 san

6 września 2012 r. miały miejsce uroczyste obchody XXI rocznicy Niepodległości Ukrainy. Impreza zorganizowana przez Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie – Władysława Kanewskyjego oraz Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu – Aleksandra Baczyka odbyła się na dziedzińcu renesansowego zamku w Krasiczynie

Odzyskanie niepodległości celebrowano wcześniej w dniu jej proklamowania, 24 sierpnia, nabożeństwem na cmentarzu wojennym w Pikulicach. – Obchodząc 21. rocznicę niepodległości, naród ukraiński wierzy, iż dalsze umocnienie suwerenności państwowej i demokracji, rozwój konkurencyjnej gospodarki rynkowej, aktywny udział w życiu wspólnoty światowej jest gwarancją dobrobytu Ukrainy oraz jej przyszłego członkostwa w rodzinie narodów zjednoczonej Europy – podsumowywał w Krasiczynie dążenia młodej państwowo, choć bogatej historycznie Ukrainy W. Kanewskyj.
Ceremonia zbiegła się również z pożegnaniem Władysława Kanewskyjego, który kontynuował będzie swoją działalność dyplomatyczną. w Warszawie. Podkreślał on owocną współpracę ze stroną polską, przypominał przedsięwzięcia realizowane dla dobra obu narodów i sukces Euro 2012. Dziękował za pomoc w dopełnianiu obowiązków służbowych Aleksandrowi Baczykowi i polskim współpracownikom. – W kontekście kontynuacji pracy na nowym stanowisku nie mam prawa żegnać się z Państwem, ponieważ istnieje duże pole do realizacji naszych wspólnych projektów. Mam nadzieję, że rezultaty, które udało się nam już osiągnąć, staną się płaszczyzną rozwoju i będą inspiracją do dalszych działań w kontekście postępu i intensyfikacji ukraińsko-polskiej współpracy – dodał konsul. Przypominał także, że w tym roku obchodziliśmy 20. rocznicę nawiąza¬nia stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami. Wojewoda M. Chomycz-Śmigielska dziękowała konsulowi za pracę na rzecz konsekwentnego zacieśniana wzajemnych kontaktów między narodami, przypomniała, że Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy: – Ten fakt dał naszym krajom nowe możliwości współpracy: gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Jestem głęboko przekonana, że nasze potrzeby i oczekiwania wynikające zwłaszcza z bezpośredniego po-łożenia, a także szeroko zakrojonej współpracy są zbieżne, czego dowodem są nasze dotychczasowe kontakty – mówiła wojewoda.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Dyplomy w imieniu Ambasadora Ukrainy w Polsce prof. Markijana Malskiego przekazali Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu. Odebrali je: Iwan Nazarewicz – członek Związku Ukra¬ińców w Polsce, za ważny wkład w rozwój ukraińskości w Polsce oraz jubileusz stulecia. Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, za wkład w rozwój stosunków ukraińsko-polskich. Andrzej Czarnecki – burmistrz Jasła, za wkład w rozwój polsko-ukraińskiej współpracy. Andrzej Gotfryd – adwokat, za profesjonalną pomoc dla obywateli Ukrainy oraz Ewelina Bryczek – kierownik biura Konsula Honorowego Ukrainy w Rzeszowie
– Szanowny konsulu, życzę wam owocnej pracy, niech naród zrozumie, czym jest prawda, a zjednoczy się, bo Jan Paweł II powiedział, że miłość to prawda i kiedy miłość zapanuje na świecie, nastąpi dobra zmiana – mówił Iwan Nazarewicz, odwołując się do chrześcijańskich wartości Ukrainy. Na zamku wzniesiono wspólnie toast za niepodległą Ukrainę i niepodległą Polskę rozbawiały też hymny obu państw. W obchodach ze strony polskiej wzięli udział m. in.: prezydent Przemyśla, wojewoda, marszałek województwa, władze samorządowe, duchowieństwo obu rytów i przedstawi¬ciele służb mundurowych.

Na zdjęciu : Iwan Nazarewicz, członek Związku Ukraińców w Polsce oddz. w Przemyślu (w środku), Władysław Kanewskyj (z prawej) Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Aleksander Baczyk, Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu.