Euro 2012

Wybierasz się na mecz EURO 2012 rozgrywany na Ukrainie? Sprawdź, co możesz ze sobą zabrać, jakie ubezpieczenie powinno mieć twoje auto lub jaki jest adres strony www ukraińskiego miasta-gospodarza, do którego jedziesz. Przedstawiamy praktyczne informacje o Ukrainie przygotowane i zweryfikowane przez Departament Konsularny MSZ.

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Nie ma możliwości przekroczenia granicy Ukrainy na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Ukraińskie przepisy mówią, iż cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Ukrainy powinien posługiwać się ważnym paszportem. Nie określają przy tym wymaganej długości ważności paszportu. Zalecamy jednak, aby w momencie wjazdu na Ukrainę legitymować się paszportem ważnym przez co najmniej 3 miesiące.

PRZEPISY CELNE

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10 000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty bankowe potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 euro. Walutę ukraińską można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000 hrywien. Kwotę od 15 000 do 50 000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50 000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy.

W przypadku zatrzymania przez służby celne na granicy wwożonych czy też wywożonych towarów, należy  w każdym przypadku żądać okazania podstawy prawnej oraz pokwitowania za „rzeczy zajęte do kontroli celnej”.

Limity wwozu alkoholu i papierosów oraz ograniczenia wwozu produktów żywnościowych:

  • wyroby spirytusowe – 1 l, wino – 2 l, piwo – 5 l, wyroby tytoniowe – 200 g;
  • produkty spożywcze do wartości 50 euro:
    • w opakowaniu producenta – w liczbie jedno opakowanie każdego produktu na osobę;
    • bez opakowania – w ilości do dwóch kilogramów danego produktu na osobę;
    • produkty niepodzielne, gotowe do bezpośredniego spożycia – w ilości jednej jednostki każdego produktu na osobę.

UBEZPIECZENIE I OPIEKA ZDROWOTNA

Osoby udające się na Ukrainę pojazdami mechanicznymi muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym, tzw. Zieloną Kartę, wydaną przez ubezpieczyciela w Polsce.

Zaleca się wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ opieka lekarska jest zapewniana cudzoziemcom wyłącznie odpłatnie. Honorowane są jedynie polisy wystawione przez Państwową Asekuracyjną Spółkę Akcyjną „Ukrainmedstrach” (nowa nazwa: PROSTO) lub przez firmy, z którymi spółka ta podpisała stosowną umowę. Ubezpieczenie to można wykupić na granicy.

W związku ze wzrostem zachorowań na odrę na terenie Ukrainy, Ukraińska Państwowa Służba Sanitarno-Epidemiologiczna zaleca kibicom, którzy przybędą na Ukrainę na finały turnieju EURO 2012 szczepienie przeciwko odrze. Zalecenie dotyczy osób, które wcześniej nie chorowały na odrę oraz nie były przeciwko niej szczepione.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Podróżowanie po Ukrainie samochodem wymaga dobrej znajomości miejscowych dróg ze względu na braki w oznakowaniu w miastach i poza nimi. Stan dróg grozi często uszkodzeniem pojazdu. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a szczególnie ograniczeń prędkości.

Obywatele RP wjeżdżający na terytorium Ukrainy cudzym samochodem powinni mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza.

W razie wypadku drogowego, należy wezwać milicję drogową i nie opuszczać miejsca zdarzenia (nie zmieniać położenia aut, nie zjeżdżać na pobocze). W przypadku stwierdzenia winy cudzoziemca, milicja zatrzymuje prawo jazdy i wydaje w zamian tymczasowe, które uprawnia jedynie do poruszania się po terytorium Ukrainy.

Na Ukrainie są dostępne usługi pomocy drogowej, lecz jej sieć jest bardzo ograniczona (działa jedynie w obrębie dużych miast, pod różnymi numerami telefonów).

Możliwe są przypadki kwestionowania przez ukraińskie służby celne i milicję drogową innych niż oryginalne tabliczek znamionowych (z numerami fabrycznymi) w samochodach obywateli RP. Właściciele samochodów mających legalne zastępcze tabliczki znamionowe, montowane przez stacje diagnostyczne na podstawie decyzji organu rejestrującego, powinni mieć stosowne zaświadczenia, przetłumaczone na język ukraiński. Zaświadczenia te mogą być jednak kwestionowane. Jeśli tabliczki są nieczytelne, noszą ślady przeróbek lub samodzielnego mocowania, pojazd może zostać zatrzymany, a przeciwko właścicielowi może być wszczęte postępowanie karne.

Ukraińska milicja ostrzega przed przedstawicielami kozackich organizacji, których tzw. „patrole ekologiczne” zatrzymują kierowców, żądając od nich opłat. Zatrzymanie pojazdu na żądanie patroli kozackich nie jest obowiązkowe. Przedstawiciele takich formacji nie mają prawa do dokonywania kontroli ekologicznych pojazdów, spisywania protokołów administracyjnych, nakładania jakichkolwiek kar. Patrole kozackie wykonują swoje działania poruszając się prywatnymi środkami transportu, w umundurowaniu, przypominającym wyglądem odzież służbową pracowników DAI (milicji drogowej). Można je najczęściej spotkać na drogach ukraińskich prowadzących w kierunku Odessy i Krymu.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

Pociągi pozwalają na dostatecznie wygodne podróżowanie po Ukrainie. Należy pamiętać, że w okresie wzmożonego ruchu turystycznego pojawiają się problemy z dostępnością biletów. Wynika to z faktu, iż na Ukrainie liczba miejsc w pociągach jest ograniczona – sprzedawana jest tylko taka liczba biletów, jaka jest liczba miejsc siedzących lub leżących w danym pociągu – nie ma miejsc stojących.

Rezerwując noclegi, należy korzystać ze sprawdzonych ofert. Warunki sanitarne w hotelach są bardzo zróżnicowane. Nie należy pić wody z kranu, gdyż nadaje się ona jedynie do celów technicznych.

W miastach można korzystać z tramwajów, trolejbusów, autobusów, także prywatnych minibusów (tzw. marszrutki, dla kilkunastu osób). Cena biletów tramwajowych i trolejbusowych to 50 kopiejek, a minibusów 2 UAH. Kupuje się je bezpośrednio u biletera, a w minibusie – u kierowcy.

W Kijowie, Dniepropietrowsku i Charkowie funkcjonuje również metro, opłata za przejazd w dowolnym kierunku i czasie do momentu opuszczenia stacji metra, tj. wyjścia poza rejon bramek przy wejściu wynosi 2 UAH. Sieć metra jest dość dobrze oznaczona, a pociągi jeżdżą punktualnie. Metro jest czynne od 5.40 do 0.10.

BEZPIECZEŃSTWO

Ogólny stan bezpieczeństwa na Ukrainie jest zadowalający. Po zapadnięciu zmroku należy unikać miejsc odległych od centrów miast, nie należy spożywać alkoholu z przypadkowo spotkanymi osobami. Należy zawsze mieć ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce pobytu. W przypadku zatrzymania przez milicję, po doprowadzeniu do komisariatu należy bezwzględnie żądać protokołu z zatrzymania z adnotacją o jego przyczynach.

INFORMACJE O MIASTACH-GOSPODARZACH

Miasta-gospodarze turnieju na Ukrainie uruchomiły strony internetowe ze szczegółowymi  informacjami dla kibiców przyjeżdżających z zagranicy. Strony są dostępne pod poniższymi linkami: