IV Edycja Konferencji „Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy” – 27-28 marzec 2014.

kwiecień 28, 2014  |   Informacje   |     |   Możliwość komentowania IV Edycja Konferencji „Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy” – 27-28 marzec 2014. została wyłączona

Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu  Aleksander Baczyk uczestniczył w Konferencji „Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy”, która odbyła się w Krasiczynie k. Przemyśla w dniach 27-28 marca 2014rWydarzenie to zebrało około 160 uczestników. Program czwartej edycji Konferencji obejmował szerokie spektrum tematyczne, podejmując aktualne problemy i wyzwania, reasumując je i poddając głębokiej analizie.

Wśród prelegentów organizatorzy konferencji gościli między innymi Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Marszałka Bogdana Kowałko, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę, Reprezentanta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, a także przedstawicieli ukraińskiej administracji i samorządów: obwodów Wołyńskiego, Tarnopolskiego i Lwowskiego.

Gośćmi Konferencji byli także przedstawiciele Straży Granicznej obu krajów- Komendant Główny Straży Granicznej RP Generał Dominik Tracz oraz jego ukraiński partner Generał Iwan Ambros, a także reprezentanci służb celnych (Dyrektor Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Pan Tomasz Michalak) i konsularnych (Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz Konsul Generalny RP w Łucku  Beata Brzywczy).
Tradycyjnie już wśród gości  znaleźli się reprezentanci organizacji i instytucji czuwających nad rozwojem dwustronnych stosunków gospodarczych – Ministerstwa Gospodarki, PAIIZ -u, Wydziału ds. Handlu i Promocji Ambasady Ukrainy w Polsce, KUKE.

Oprócz części merytorycznej Konferencja w Krasiczynie była świetna okazją do bezpośrednich rozmów i spotkań polskich oraz ukraińskich firm i instytucji, toczących się w kuluarach, a także podczas uroczystej kolacji wydanej przez organizatorów.

 

EN PL UK