Konsul honorowy A.Baczyk wziął udział w konferencji “Granica Polsko-Ukraińska – szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”. 28-29 marca 2013 r. w Krasiczynie.

kwiecień 11, 2013  |   Informacje   |     |   Możliwość komentowania Konsul honorowy A.Baczyk wziął udział w konferencji “Granica Polsko-Ukraińska – szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”. 28-29 marca 2013 r. w Krasiczynie. została wyłączona

 Konferencja w Krasiczynie stała się już tradycją, ważnym wydarzeniem w kalendarzach nadgranicznych rejonów Polski I Ukrainy: Województw Podkarpackiego i Lubelskiego oraz Przemyśla, Obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego i Wołyńskiego, z z niezmiennie ważną rolą miasta Lwowa. Od trzech już lat zgromadzeni w renesansowym zamku w Krasiczynie reprezentanci władzy, samorządów, nauki i biznesu obu krajów nie tylko omawiają doświadczenia, ale także wyznaczają kierunki dalszego rozwoju, dążą do usprawnienia gospodarczych relacji i pozytywnego rozwiązania tych kwestii (natury informacyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej, infrastrukturalnej itd.), które wciąż stanowią problemy na drodze do intensyfikacji owocnej i tak korzystnej dla obydwu stron polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej.

Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta miasta Przemyśla Prezes PUIG Jacek Piechota, Wiece-Prezes PUIG Oleg Dubisz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w RP Markijan Malskyj, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Ze strony ukraińskiej w części oficjalnej wydarzenia udział wzięli: Gubernator Obwodu Lwowskiego Viktor Shemchuk, Zastępca Gubernatora Obwodu Iwano-Frankiwskiego Roman Ivanitski oraz Zastępca Gubernatora Obwodu Wołyńskiego Eduard Stoev, którzy przedstawili prognozy rozwoju gospodarczego reprezentowanych przez siebie regionów, a także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Turystyki Ukrainy, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacyjnej Polityki Rozwoju Infrastruktury i Turystyki, Konstyantyn Savchenko.

EN PL UK