Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce – Abolicja

maj 08, 2012  |   Informacje   |     |   Możliwość komentowania Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce – Abolicja została wyłączona

Od dnia 01.01.2012 r. obowiązywać będzie nowe prawo umożliwiające zalegalizowanie pobytu cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce.

Możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie w dniu 01.01.2012 r., oraz gdy ich pobyt jest nieprzerwany co najmniej:

  • od dnia 20 grudnia 2007 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy z orzeczeniem o wydaleniu,

lub

  • wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Przy czym, przy rozpatrywaniu spraw o abolicję przyjmuje się, że pobyt cudzoziemca jest nieprzerwany, o ile nic przeciwnego nie wynika ze zgromadzonych dokumentów.

 

Pełne informacje dotyczące abolicji

EN PL UK