Międzynarodowa Konferencja pt. „Problemy ekologiczne w transgranicznych regionach polsko-ukraińskich i sposoby ich rozwiązywania” pod honorowym patronatem Konsula Honorowego Ukrainy Aleksandra Baczyk.

październik 14, 2013  |   Informacje   |     |   Możliwość komentowania Międzynarodowa Konferencja pt. „Problemy ekologiczne w transgranicznych regionach polsko-ukraińskich i sposoby ich rozwiązywania” pod honorowym patronatem Konsula Honorowego Ukrainy Aleksandra Baczyk. została wyłączona

O problemach ekologicznych w transgranicznych regionach polsko-ukraińskich i sposobach ich rozwiązywania rozmawiano podczas międzynarodowej konferencji pt.„Problemy ekologiczne w transgranicznych regionach polsko-ukraińskich i sposoby ich rozwiązywania” w dniu 11 października 2013r.  w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Celem sympozjum było kształtowanie świadomości ekologicznej w transgranicznym regionie Polski i Ukrainy oraz zdiagnozowanie bieżącego stanu wiedzy na temat ekologii i środowiska, a także wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi naukowcami.  

W dyskusji przy okrągłym stole o „Problemach ekologicznych w transgranicznych regionach polsko-ukraińskich i sposobach ich rozwiązywania” wziął także udział Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu, który udzielił inicjatywie patronatu honorowego. Pan Aleksander Baczyk w swoim słowie wstępnym docenił rolę, znaczenie i problemy ekologii w otaczającym nas świecie.

Organizatorzy spotkania: Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Państwowa Akademia Nauk Ukrainy – Instytut Badań Regionalnych we Lwowie.

EN PL UK