Mniejszość

Діаспора

Związek Ukraińców w Polsce
Adres www – kliknij aby przejść

Związek Ukraińców w Polsce koło w Przemyślu
Adres www – kliknij aby przejść

Stowarzyszenie “Ukraiński Dom Narodowy”
Adres www – kliknij aby przejść

Związek Ukraińców Podlasia
Adres www – kliknij aby przejść

Zjednoczenie Łemków
Adres www – kliknij aby przejść

Ukraińskie towarzystwo historyczne w Polsce
Adres www – kliknij aby przejść

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul.Smolki 10
tel/fax +48 16 678 53 47

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Białym Borze
Żymierskiego 27
78-425 Biały Bór
tel./fax +48 94 373-90-26.

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
tel./fax +48 89 7611243

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy
im. Bohdana Ihora Antonycza
Tarasa Szewczenki 10
59-220 Legnica
tel./fax +48 76 723-31-06

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
Leśna 1
11-200 Bartoszyce
tel./fax +48 89 762 18 30

Cerkiew Greckokatolicka w Polsce
Adres www – kliknij aby przejść

Kościół prawosławny w Polsce
Adres www – kliknij aby przejść

Parafia grecko-katolicka w Przemyślu
Adres www – kliknij aby przejść

Ojcowie Bazylianie
Adres www – kliknij aby przejść

Eparchia Wrocławsko-Gdańska Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
Adres www – kliknij aby przejść

Metropolitalne Seminarium Duchowne UKGK w Lublinie
Adres www – kliknij aby przejść

EN PL UK