Święto Straży Miejskiej w Przemyślu.

September 04, 2014  |   Informacje   |     |   Comments Off on Święto Straży Miejskiej w Przemyślu.

Przemyska Straż Miejska obchodzi w tym roku 24. rocznicę swojego istnienia. Jak co roku 29 sierpnia, w  Dniu Straży Gminnej, ustanowionym na pamiątkę uchwalenia ustawy z 1997 roku określającej zasady funkcjonowania straży gminnych w Polsce, przemyscy funkcjonariusze tej formacji spotkali się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego.

Święto jest okazją do uroczystego wręczenia awansów, podziękowań dla formacji mundurowych, instytucji i osób, które wspierają działalność Straży Miejskiej w Przemyślu. Podziękowania za współpracę przyjęli m.in Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu Aleksander Baczyk.

Na uroczystości obecni byli również m.in. Senator RP Andrzej Matusiewicz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. prałat Bartosz Rajnowski, Radny Sejmiku Województwa Maciej Lewicki, Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder, Komendanci Służby Ochrony Kolei, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, samorządowcy.