Symbole narodowe

Symbole narodowe, to symbole, które wizualnie i werbalnie prezentują wartości i ciągłość historii państw, narodów oraz regionów. Pod tymi symbolami gromadzą się członkowie społeczności z okazji patriotycznych uroczystości. Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie. Symbolami Narodowymi Ukrainy są: Hymn narodowy Ukrainy, Flaga narodowa Ukrainy, Herb narodowy Ukrainy oraz Dewiza Ukrainy.


„Jeszcze nie umarła Ukrainy
ani chwała ani wolność…”

(ukr. Ще не вмерла України), jest Hymnem narodowym / państwowym Ukrainy. Autorem tekstu jest Paweł / Pawło Czubyński (ukr. Павло Чубинський) – etnograf i poeta z Kijowa, stworzył tekst w 1862 roku. Muzykę skomponował w 1863 roku ksiądz, kompozytor i kierownik chórów – Michał Werbycki (ukr. Михайлo Вербицький), pierwotnie do sztuki Zaporożcy, wystawionej przez lwowski teatr “Ruski Besidy”.

Pieśń bardzo szybko stała się popularna na całej Ukrainie. Podczas rewolucji ukraińskiej w 1917 roku została oficjalnie przyjęta jako Hymn narodowy Ukrainy.

Hymn narodowy Ukrainy – oficjalna wersja

Tekst Hymnu

„Ще не вмерла України”
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло…
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб’ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу, тіло…”

Tłumaczenie na język Polski

„Nie umarła jeszcze Ukrainy”
Nie umarła jeszcze Ukrainy ani chwała, ani wolność,
Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los.
Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu,
Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju.
Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności,
Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu.
Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu,
Panować w domu ojców nie damy nikomu.
Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje,
W naszej Ukrainie dola się odmieni.

Duszę, ciało…
Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą
I wolności pieśń huczna po kraju się rozleje,
Za Karpaty się odbije i po stepach zagrzmi,
Chwała Ukrainy stanie między narodami.

Duszę, ciało…”

Flaga Ukrainy, jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: niebieski oraz żółty. Barwy flagi symbolizują: niebieski – nawiązuje do barwy nieba, interpretowany jako symbol pokoju, żółty – kolor zboża, symbolizuje bogactwo ziemi. Barwy Flagi narodowej Ukrainy, nawiązują do barw Herbu Narodowego Ukrainy.

Flaga norodowa Ukrainy

Barwy państwowe Ukrainy, pochodzą z herbu Księstwa Halicko-Wołyńskiego – Rusi Halicko-Włodzimierskiej (ukr. Галицько-Волинське князівство, łac. Regnum Galiciae et Lodomeria). Na herbie oraz fladze księstwa, żółty lew – umieszczony był na ciemnoniebieskiej tarczy. Pod żółto-niebieskim sztandarem z wizerunkiem lwa wspinającego się na skałę, walczył pułk ziemi lwowskiej w Bitwie pod Grunwaldem.

Herbem Ukrainy, jest trójząb (ukr. Тризуб), na niebieskiej tarczy, który został oficjalnie przyjęty w 1918 roku. Trójząb symbolizuje suwerenność kraju poprzez wpisane w niego ukraińskie słowo wolność (ukr. воля). „В” stanowi lewy „ząb”, u dołu wpisane jest „О”, w środku „Л”, a w prawy „ząb” wpisane jest „Я”.

Tryzub znany jest w heraldyce ruskiej od czasów Włodzimierza I Wielkiego. Był symbolem władców starożytnych plemion Wikingów – pojawił się na terenach dzisiejszej Ukrainy i został przejęty przez Rusinów – stając się następnie herbem książąt ruskich.

Herb narodowy Ukrainy (Godło narodowe Ukrainy) występuje w dwóch odmianach:
1. Herb mały – żółty trójząb z czasów Włodzimierza Wielkiego na niebieskim tle;
2. Herb wielki – na którym tarczę z małym herbem podtrzymują z prawej strony lew z godła Księstwa Halickiego, a z lewej kozak z muszkietem, jako znak Hetmańszczyzny / Ukrainy naddnieprzańskiej. U zwieńczenia herbu znajduje się korona Włodzimierza Wielkiego. Na dole wstęga w barwach flagi, pod którą umieszczono ornament roślinny: kłosy pszenicy oraz owoce kaliny.

Herb w odmianie wielkiej nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony przez parlament z powodów braku odpowiedniej liczby głosów.

„Wolność, Zgoda, Dobro”!!!

(ukr.) „Воля, Злагода, Добро”!!!